गजल – वनेत्यना गन, गन थ्यन, जि जिं हे मस्यू


च्वमि कृष्ण दास जोशी

गजल – वनेत्यना गन, गन थ्यन, जि जिं हे मस्यू

वनेत्यना गन, गन थ्यन, जि जिं हे मस्यू
ज्या याना द्वन, गन स्यन, जि जिं हे मस्यू ।

सुथां लाकेगु आजु ज्वनां न्ह्यांवनाम्ह जि
छु जुयाः, गन तक्यन जि, जिं हे मस्यू ।

अंगः दं वैगु पंगः जुयाः न्ह्यावलें जितः
मस्यु थन, छु जइत्यन, जि जिं हे मस्यू ।

न्यिलागु खः खिपः जगत हे भिंकेतः
गथे जुयाः गन ब्यन, जि जिं हे मस्यू ।

नुगः दु जि नं सेवा याये मांया धया खः
विवशतां गन थ्यंके यन, जि जिं हे मस्यू ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *